Ülke bayrakları testi

oturum
17 doğru
3 yanlış

Zaman

66s

Makas

3978

Yarışmasısonuçları

5. yanlış
Senegal
16. doğru
Cezayir
20. doğru
Panama

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/40rgrk