Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

8. doğru
Burundi
13. doğru
Grenada
15. doğru
Angola

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/3xmvjf