Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

36s

Makas

5280

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Dominika
15. doğru
Afganistan
18. doğru
Bulgaristan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/3ut4zm