Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

34s

Makas

5320

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Almanya
13. doğru
İtalya
15. doğru
Surinam
20. doğru
Nijer

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/3urohk