Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

11. doğru
Irak
17. doğru
İtalya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/3brymu