Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

19s

Makas

5620

Yarışmasısonuçları

4. doğru
İzlanda
8. doğru
Zambiya
9. doğru
Ürdün
16. doğru
Sudan
19. doğru
Paraguay

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/3758q5