Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

14. doğru
Angola
15. doğru
Çin Cumhuriyeti
16. doğru
Gine

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/341qn9