Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Moldova
15. doğru
Ukrayna
18. doğru
Hollanda
20. doğru
Grenada

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/2u7rnn