Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

21s

Makas

5580

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Fas
5. doğru
Brunei
8. doğru
Yunanistan
12. doğru
Endonezya
14. doğru
Makedonya
18. doğru
İran

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/2al3rp