Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Bosna-Hersek
16. doğru
Surinam
19. doğru
Çin Cumhuriyeti

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/252zqq