Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

60s

Makas

4800

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Danimarka
7. doğru
Malta
8. doğru
Guatemala
10. doğru
Kosova

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/24pf85