Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

19s

Makas

5620

Yarışmasısonuçları

11. doğru
Kıbrıs Cumhuriyeti
16. doğru
Paraguay
19. doğru
Peru

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/1cxt4t