Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Hollanda
16. doğru
Lesotho

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/10el4a