Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

56s

Makas

4880

Yarışmasısonuçları

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/0y0cvb