Ülke bayrakları testi

oturum
18 doğru
2 yanlış

Zaman

71s

Makas

4122

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Venezuela
13. doğru
İspanya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/0wd5th