Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Portekiz
18. doğru
Cibuti
a) Fiji b) Romanya c) Şili d) Malta e) Cibuti
20. doğru
Küba

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/06z0fp