Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

22s

Makas

5560

Yarışmasısonuçları

13. doğru
Madagaskar
16. doğru
Palau
20. doğru
Şili

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/03wgdm