Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

41s

Makas

5180

Yarışmasısonuçları

6. doğru
Mısır
7. doğru
Senegal
11. doğru
Ukrayna
16. doğru
İzlanda

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/qhclwv