Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

94s

Makas

4120

Yarışmasısonuçları

9. doğru
İran
11. doğru
Tunus
13. doğru
İtalya
15. doğru
Togo
19. doğru
Japonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/0uxifr