Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

31s

Makas

5380

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Barbados
10. doğru
Tayland
13. doğru
Katar
16. doğru
Doğu Timor

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/zltjon