Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

30s

Makas

5400

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Tonga
12. doğru
İsveç
13. doğru
İspanya
15. doğru
Estonya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/yt5it1