Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

34s

Makas

5320

Yarışmasısonuçları

12. doğru
Liberya
19. doğru
Avustralya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/y19wbv