Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

29s

Makas

5420

Yarışmasısonuçları

9. doğru
Laos
17. doğru
Namibya
18. doğru
Sudan
20. doğru
Nepal

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/wuge36