Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

24s

Makas

5520

Yarışmasısonuçları

5. doğru
Ukrayna
10. doğru
İtalya
13. doğru
Saint Lucia
16. doğru
Burundi
18. doğru
San Marino

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/w1ovya