Ülke bayrakları testi

oturum
10 doğru
10 yanlış

Zaman

114s

Makas

1860

Yarışmasısonuçları

2. yanlış
Mikronezya
5. yanlış
Hindistan

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/u23u5p