Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

42s

Makas

5160

Yarışmasısonuçları

1. doğru
Malezya
6. doğru
Vatikan
10. doğru
Libya
15. doğru
Nijerya

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/idgftz