Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

23s

Makas

5540

Yarışmasısonuçları

3. doğru
Jamaika
7. doğru
Litvanya
16. doğru
Fiji

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/h773q3