Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

38s

Makas

5240

Yarışmasısonuçları

4. doğru
Hırvatistan
12. doğru
Komorlar

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/asevbc