Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

51s

Makas

4980

Yarışmasısonuçları

9. doğru
Antigua ve Barbuda

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/7olaug