Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

60s

Makas

4800

Yarışmasısonuçları

9. doğru
Gine
12. doğru
İrlanda
19. doğru
Arjantin

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/55z1r5