Ülke bayrakları testi

oturum
20 doğru
0 yanlış

Zaman

40s

Makas

5200

Yarışmasısonuçları

2. doğru
Andorra
5. doğru
Kolombiya
12. doğru
Somali
18. doğru
Kamboçya
20. doğru
Ruanda

Bu sınavınsonuçları tutulacaktır:
https://www.bayraklar.info/test/sonuc/27zj7a